Poslední aktualizace 20.10.2008

 

NÁBOŽENSTVÍ  MOUDROSTI

Centrum pro rozvíjení duchovního odkazu Alberta Einsteina

 

Motto: "Náboženství budoucnosti bude kosmické náboženství.  Překročí osobního Boha a vystříhá se dogmat a teologie.  Zahrnujíc v sobě jak oblast přírodní, tak i duchovní, bude založeno na religiózním cítění, vyrůstajícím ze zkušenosti, objímajícím všechny věci přírodní i duchovní smysluplnou jednotu. "  (Albert Einstein)

 


 

CO JE TO NÁBOŽENSTVÍ MOUDROSTI ?

 

   Náboženství moudrosti vzniklo na půdě Náboženské společnosti čs. unitářů (NSČSU) během posledních let totalitního režimu v naší vlasti. Jeho název je odvozen od názvu  „Nejvyšší Moudrost“, který někdy užívali zakladatelé NSČSU Dr. N. F. Čapek a Dr. K. Hašpl k označení Boha ve své moderní teologii, kterou hlásali, poněvadž se tak chtěli vyhnout vazbám na stará náboženství a osobní Bohy, jakými byli např. Jahve, Brahma-Stvořitel, Bůh-Otec nebo Alláh. Před sametovou revolucí a brzy po ní bylo na půdě pražské Unitarie předneseno celkem 22 promluv  o Náboženství Moudrosti. Brzy však do těchto čistě unitářsky orientovaných aktivit byla inkorporována i kosmická religiozita Prof. Alberta Einsteina, která těmto snahám vtiskla postmoderní, vědě blízký ráz.

    Náboženství Moudrosti je tedy snaha hlásat novou formu necírkevního. nedogmatického duchovního učení.

 

 


 

www.nabozenstvimoudrosti.cz

http://sweb.cz/Mikes.Otakar

Mikes.Otakar@seznam.cz